Organisatie

Email: onder-ons@skynet.be

Onder Ons vzw


Organisatie Onder Ons


Onder Ons vzw is een vereniging van en voor slechthorende en doof geworden volwassenen. De vereniging werd opgericht in 1955 en vierde haar 60e verjaardag met een informatiedag over slechthorendheid. De vereniging is erkend door Stad Antwerpen.Bestuur


Voorzitter: Arsène Vyncke

Bestuursleden: Reinhilde Van Gool  -  Annick Ceulemans

Vrijwilligers

Secretariaat: Marleen Janssen


Samenwerking over de grenzen heen


In Vlaanderen en over de grenzen heen werkt de vereniging samen met organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven. Zo is Onder Ons lid van OPDOSS (samenwerkingsverband Optimale Participatie van Dove en Slechthorende volwassenen en kinderen in de Samenleving) en van IFHOH (International Federation for the Hard Of Hearing).Soms lopen er projecten met aanverwante verenigingen of beroepsorganisaties.De blauwe oorsticker - het internationale herkenningsteken voor een gehoorhandicap


Deze oorsticker is in 2 maten verkrijgbaar op het secretariaat via het contactformulier.

Groot formaat 9 x 9 cm of klein formaat 4,5 x 4,5 cm. Vermeld bij je bestelling de gewenste afmeting.

Tijdschrift Onder Ons


De vereniging geeft een informatieblad uit: Onder Ons

Abonneren kost 25 € per adres

en per jaar.


Vraag je abonnement aan via contactformulier of mail aan het secretariaat van Onder Ons. Vermeld hierbij duidelijk je naam

en adresgegevens.

Privacy

 

Onder Ons vzw hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees en bezoekers van haar website. Daarom willen wij u duidelijk informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van persoonlijke gegevens en uw privacy.

 

Alle hulpverlening steunt op vrijwilligers: slechthorenden, doven en horenden ijveren samen voor een samenleving waarin iedereen mekaar verstaat.

Copyright @ All Rights Reserved